თარიღი: 12/20/2019
ნომერი: 9280/2/201
მუხლი: საურავი,
კატეგორია: საგადასახადო სანქცია,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი