თარიღი: 6/24/2020
ნომერი: 9130/2/201
მუხლი: საურავი,
კატეგორია: საგადასახადო სანქცია,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი