• დავების განხილვის საბჭო

  წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავების განმხილველ ორგანოს

  გაიგე მეტი
 • დავების განხილვის საბჭო

  წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავების განმხილველ ორგანოს

  გაიგე მეტი
 • დავების განხილვის საბჭო

  წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავების განმხილველ ორგანოს

  გაიგე მეტი
 • დავების განხილვის საბჭო

  წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავების განმხილველ ორგანოს

  გაიგე მეტი
 • დავების განხილვის საბჭო

  წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავების განმხილველ ორგანოს

  გაიგე მეტი

სტატისტიკა

დავების განხილვის საბჭოს მიერ განხილულ საჩივართა სტატისტიკური ანგარიში